Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne